İnşaat

İnşaat, sektöründe çeyrek asrı geçen iş gücümüzle her gelir grubuna hitap eden, kaliteli, güvenli, modern ve estetik yapılar inşa ederek huzurlu yaşam alanları oluşturuyoruz.
Kat Karşılığı inşaat, arsa karşılığı inşaat ve taahhüt hizmetlerimizle bugüne dek tamamladığımız projelerimiz teminatımızdır. İş başlangıcından iş bitimine kadar gerçekleşen süreçte güven ve titizlikle çalışıyoruz.

Hizmetlerimiz

GKA İnşaat olarak, hizmetlerimiz şunlardır;
 konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

 •  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.
 •  Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.
 •  Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.
 •  Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.
 •  Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.
 •  Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.
 •  Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.
 •  Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.
 •  Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve camcila, duvar kağıdı, halıfleks, asmatavan-kartonpiyer, fayans kalebodur, su ve Elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.
 •  Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.
 •  Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, Deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.
 •  İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.
 •  Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.